Permohonan Pengiktirafan Teknologis Profesional Secara Fast Track

PERJASA mempelawa ahli-ahli yang berminat untuk memohon pengiktrafan sebagai teknologis profesional secara fast track untuk memuat turun dan mengisi Borang CV pendaftaran PT dan CT . Borang ini perlu dimajukan kepada profesional@perjasa.org.my .