Objektif

Apakah Objektif PERJASA?

Mengeratkan perhubungan serta mempertingkatkan kemahiran ahli-ahli Persatuan

    • Mengeratkan perhubungan di antara ahli dengan lain-lain pihak yang terlibat dengan penggunaan komputer
    • Berusaha mempastikan penggunaan sepenuhnya sumber tenaga kakitangan berkomputer dalam sektor awam
    • Menjaga kebajikan ahli
  • Menjalankan lain-lain usaha untuk kepentingan Persatuan dan ahli-ahlinya.

Comments are closed.