Objektif Penubuhan

  • Mengeratkan perhubungan serta mempertingkatkan kemahiran ahli-ahli persatuan
  • Mengeratkan perhubungan di antara ahli dengan lain-lain pihak yang terlibat dengan penggunaan komputer
  • Berusaha memastikan penggunaan sepenuhnya sumber tenaga kakitangan berkomputer dalam sektor awam
  • Menjaga kebajikan ahli
  • Menjalankan lain-lain usaha untuk kepentingan persatuan dan ahli-ahlinya