RUMUSAN BICARA MESRA KSN4U

19 Januari 2018 mencatatkan sejarah baharu perkhidmatan awam kerana buat julung kalinya sesi libat urus Penjawat Awam Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat bersama kepimpinan tertinggi sektor awam diadakan. Majlis yang dikenali sebagai BICARA MESRA KSN4U ini mempertemukan YBhg.Tan Sri Dr. Ali Hamsa (Ketua Setiausaha Negara), YBhg.Tan Sri Zainal Rahim Seman (Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam) dan YBhg. Dato’ Dr. Mazlan (Ketua Pengarah MAMPU) dengan wakil Persatuan Juruanalisa Sistem (PERJASA), Kesatuan Teknologi Maklumat Malaysia (KPPTM), Persatuan Juruteknik Komputer (CTSU) dan Persatuan Pelaksana Teknologi Maklumat Malaysia (PPTM). Lebih 300 peserta memenuhi ruang Auditorium Kompleks Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya menunjukkan sokongan penuh Penjawat Awam Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat terhadap majlis yang dianjurkan bersama oleh MAMPU dan Pejabat KSN.

Majlis yang dikendalikan oleh YBrs. Dr. Suhazimah Dzazali (TKP ICT MAMPU) berlangsung dalam suasana yang amat muhibah bermula dengan kata aluan daripada YBhg. Dato’ Dr. KP MAMPU, disertai dengan amanat khas daripada YBhg. Tan Sri KSN. Di dalam ucaptama YBhg. Tan Sri KSN, beberapa perkara telah disentuh merangkumi kepentingan Perkhidmatan Sistem Maklumat di dalam perkhidmatan awam, kepentingan transformasi perkhidmatan ini bagi meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan kerajaan di samping memperkukuh peranan Perkhidmatan Sistem Maklumat sebagai sayap utama organisasi bagi melaksanakan dasar dan hala tuju jabatan.

YBhg. Tan Sri turut menegaskan bahawa desas desus tentang penswastaan skim ini adalah tidak benar dan memberi jaminan bahawa kebajikan kira-kira 10,000 penjawat awam skim ini akan terus terpelihara. Namun begitu, menurut YBhg. Tan Sri, kerajaan dalam proses merangka model terbaik bagi memastikan Pelan Pendigitalan Negara berjaya dilaksanakan. Menurut YBhg. Tan Sri, kerajaan mencadangkan penubuhan unit khas yang berfungsi seakan PEMANDU bagi menerajui hala tuju pelaksanaan Pelan Pendigitalan Negara tersebut. Cadangan ini merupakan manifestasi daripada model Government Digital Service yang ditubuhkan di United Kingdom (UK) sehingga membawa negara tersebut di kedudukan tertinggi Indeks Pembangunan E-Kerajaan (EGDI) mengatasi 193 negara Bangsa-Bangsa Bersatu yang lain pada tahun 2016.

Di samping itu juga, YBhg Tan Sri turut memaklumkan bahawa kajian naik taraf skim sedang dilaksanakan dengan mempertimbangkan laluan kerjaya yang lebih baik kepada semua. Amanat YBhg Tan Sri diakhiri dengan harapan agar penjawat awam Perkhidmatan Sistem Maklumat meningkatkan kemahiran dan memberikan komitmen berterusan kepada dasar kerajaan bagi memastikan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat.

Majlis diteruskan dengan sesi soal jawab yang dikendalikan oleh YBrs. Dr. TKP(ICT) MAMPU. Berikut adalah soalan yang diutarakan dan jawapan oleh YBhg. Tan Sri KSN:

1. Apakah harapan dan aspirasi YBhg. Tan Sri, terhadap personel Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat sebagai pemain penting dalam perkhidmatan awam?
(YBrs. Dr. Suhazimah Dzazali, TKP ICT MAMPU)

Peranan yang penting adalah di kementerian dan jabatan di mana Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat perlulah berupaya meningkatkan peranan Ketua Teknologi Maklumat itu sendiri dan terlibat dalam kelompok pembuat keputusan bersama pihak atasan. Pegawai ICT perlu tergolong dalam kumpulan membuat dasar yang penting dan membuat keputusan di peringkat kementerian.

2. Pengurusan Sumber Manusia berpindah dari JPA kepada MAMPU perlulah setaraf atau lebih baik daripada perkhidmatan yang dijalankan oleh JPA sebelum ini. Didapati transisi pengurusan kenaikan pangkat pegawai dan penempatan jawatan-jawatan strategik tidak berjalan dengan lancar. Persatuan juga perlu dilibatkan dalam urusan Sumber Manusia bagi Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat (En. Razale Ibrahim, PERJASA)

YBhg. Tan Sri KSN meminta YBhg. Dato’ Dr. KP MAMPU melihat dan mempercepatkan urusan kenaikan pangkat. YBhg. Tan Sri KSN dan YBhg.Tan Sri KPPA sedia memberikan komitmen sebagai Lembaga Kenaikan Pangkat dalam urusan tersebut.

3. Apakah sumbangan yang dapat memberi impak positif boleh diberikan oleh PPTM dalam mendokong Pelan Pendigitalan Negara. Cadangan agar diwujudkan pusat latihan kepakaran untuk tenaga mahir yang mana tenaga pengajar terdiri daripada kalangan pegawai Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat (F) yang pakar.
(Pn. Siti Aishah Zachariah, KPPTM)

YBhg. Tan Sri KSN meminta pihak MAMPU untuk memikirkan cadangan tentang penglibatan dan peranan setiap kumpulan dalam Perkhidmatan Sistem Maklumat mengikut dasar pendigitalan tersebut.
YBhg. Tan Sri KSN bersetuju dengan cadangan latihan kepakaran tersebut. Beliau meminta pihak MAMPU melihat tentang perkara ini dan mengambil kira keperluan mewujudkan pusat latihan baharu atau menggunakan pusat-pusat latihan sedia ada.

4. Puan Ruzaidah Mansur dari Pejabat SUK Selangor mencadangkan 3 perkara iaitu :

i. MAMPU mewujudkan ‚ÄėSpecial Purpose Vehicle‚Äô (SPV) sebagai anggota ICT kepada Kerajaan Malaysia untuk membantu menguruskan pengoperasian teknikal ICT untuk maju ke hadapan dalam dunia semasa. SPV ini kelak boleh membantu meringankan bebanan tugasan kerajaan untuk mempercepatkan tadbir urus pengoperasian dan menyokong teknologi industri 4.0 dan teknologi digital.

ii. Kerajaan menyelaras data digital daripada peringkat persekutuan sehingga ke tiga belas (13) negeri bagi menyediakan bank data berpusat, pusat data dan dashboard untuk memudahkan pembuat keputusan dan penyampaian kepada kumpulan sasaran.

iii. Mencadangkan sumber-sumber dari universiti dimaksimumkan penggunaan supaya ianya dapat membantu pihak industri. Menurut beliau, Perdana Menteri turut menyokong Latihan Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET) dan Pembelajaran Sains, Teknologi , Kejuruteraan dan Matematik (STEM)

(Pn. Ruzaidah binti Mansur, SUK Selangor)

YBhg Tan Sri KSN meminta Ketua Perkhidmatan untuk mengkaji dan mengambil perhatian kepada perkara ini seperti dalam buku ‚ÄėShared Economy‚Äô, everythings to be shared dan perlu ada pengiktirafan dan ganjaran kerja yang setimpal sama ada kerja itu dapat dilihat atau tidak mengikut kesesuaian tempat kerja.

5. Wakil CTSU telah mengemukakan isu dan cadangan berkenaan kenaikan pangkat, lewat menguruskan pemangkuan dan pengesahan jawatan, tiada makluman dan maklum balas kepada kumpulan pelaksana. Isu-isu yang dinyatakan adalah seperti berikut:

i. Urusan kenaikan pangkat dan pertukaran pegawai skim F selepas pemusatan dilaksanakan dengan kurang efisien. Tiada maklum balas yang responsif terhadap perkara berkenaan dari pihak MAMPU.

ii. Laluan kerjaya bagi skim F adalah terhad terutamanya bagi kumpulan pelaksana dan menyebabkan peluang kenaikan pangkat terjejas.

iii. Usaha untuk meningkatkan peluang kerjaya kumpulan pelaksana untuk menjawat ke jawatan yang lebih tinggi juga tidak dilaksanakan.

Beliau juga turut mencadangkan beberapa perkara untuk penambahbaikan terhadap pengurusan skim F. Cadangan beliau adalah seperti berikut :

i. Pasukan yang menguruskan urusan perkhidmatan bagi pegawai skim F seperti kenaikan pangkat, pertukaran dan sebagainya hendaklah terdiri daripada pegawai skim F sendiri bagi mewujudkan ‚Äúsense of urgency‚ÄĚ.

ii. Pegawai skim F dilantik sebagai Ketua Perkhidmatan bagi Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat kerana pegawai tersebut akan rasa lebih empati dan memahami peranan serta tanggungjawab pegawai skim F dalam organisasi. Beliau juga menyatakan terdapat ramai pegawai skim F yang berkaliber dan kompeten yang boleh dilantik sebagai Ketua Perkhidmatan.

iii. Memperkukuhkan perancangan laluan kerjaya dan hala tuju bagi skim F yang mana tempoh kenaikan pangkat pelbagai gred ialah diantara 9 hingga 13 tahun. Laluan kerjaya adalah terhad dari kumpulan pelaksana.

iv. Pihak MAMPU mesti memantau pengurusan personel skim F yang sedang dilaksanakan oleh pengurusan sumber manusia MAMPU supaya lebih efisien.

v. Sistem kenaikan pangkat berkursus untuk tujuan kelayakan ke gred yang lebih tinggi bagi kumpulan pelaksana.

vi. Meningkatkan gred minima Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat kepada gred F29 dengan melihat transformasi perjawatan juruteknik di JKR yang telah dilaksanakan dengan baik.
En. Mohd Rizan Shaharudin, CTSU

YBhg Tan Sri KSN mohon Ketua Perkhidmatan bagi Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat mengambil maklum dan mengambil tindakan terhadap perkara yang diutarakan.

6. Mencadangkan supaya sebarang keputusan yang bakal dikemukakan oleh kerajaan perlu mendapatkan pandangan dan penglibatan daripada wakil setiap skim terlebih dahulu bagi memelihara kepentingan kedua-dua belah pihak.
Pn Azlina Azman, JPA

YBhg. Tan Sri KSN bersetuju dengan permintaan tersebut.

7. Cabaran dalam dunia ICT ini semakin tinggi dan ICT adalah tunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Dalam memastikan perkhidmatan atas talian dapat diakses setiap masa dan ketika, pegawai Skim F sentiasa bersedia untuk bekerja tanpa mengira waktu memastikan pelayan/ teknologi terlalu pantas, pegawai skim F perlu sentiasa mengemaskini pengetahuan dan kemahiran supaya dapat mendokong aspirasi TN50 dan memacu Industrial Revolution 4.0 dalam perkhidmatan awam.
Dicadangkan agar dipertimbangkan untuk pemberian elaun kritikal untuk pegawai Perkhidmatan Sistem Maklumat.
(En. Mohd Naim Mohd Ibrahim, PERJASA)

YBhg. Tan Sri KSN memaklumkan bahawa kerajaan akan mengkaji pemberian elaun kritikal untuk Skim Perkhidmatan Sistem Teknologi Maklumat.

8. En. Mohamed Hairul menarik perhatian mengenai hasrat YBhg. Tan Sri KSN untuk bertemu dengan pegawai-pegawai dari semua skim semenjak tahun 2016.
Cadangan melibatkan penjawat awam muda di dalam kumpulan pembuat keputusan bagi menghasilkan idea yang lebih dinamik bagi merangka strategi dan dasar kerajaan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Singapura.
(En Mohamed Hairul Bin Othman, PERJASA)

YBhg. Tan Sri KSN memaklumkan penglibatan penjawat awam muda dalam perancangan adalah amat penting. Beliau menyarankan supaya kuota minimum 20% kepada penjawat awam skim F muda melalui sistem fast track untuk kenaikan pangkat. Model ini juga telah diperkenalkan oleh JPA kepada skim PTD dan skim-skim lain.

YBhg. Tan Sri KSN memaklumkan kepentingan untuk membuat keputusan secara inklusif khususnya berkaitan pembangunan modal insan. Oleh kerana skim F ditempatkan di pelbagai kementerian, maka tadbir urus secara bersepadu diperlukan. Perlu kenal pasti kaedah terbaik bagi maksud ini dan atasi amalan silo di dalam pentadbiran.

9. Mohon pengesahan bahawa Perkhidmatan Sistem Maklumat tidak akan diswastakan dan turut menyarankan supaya perancangan berkaitan Perkhidmatan Sistem Maklumat perlu melibatkan semua peringkat. Seterusnya, memohon penjelasan adakah perkhidmatan, laluan kerjaya dan lain-lain berkaitan kerjaya pegawai skim F sedia ada akan terjejas atau tidak setelah kerjasama antara MAMPU dengan agensi luar diadakan.
(Mohd Izwan, PTMM)

YBhg. Tan Sri KSN menegaskan bahawa tiada sesiapa yang akan diberhentikan kerja atau dan Skim F tidak akan diswastakan.

Skim F dengan jumlah 10,000 orang yang terdiri daripada pelbagai gred merupakan antara skim teramai dalam perkhidmatan awam. Skim F ini juga merupakan keperluan kritikal di setiap Kementerian, jabatan dan agensi. Landskap skim F seperti inilah yang telah memberi cabaran yang amat besar dalam menguruskannya. Sekiranya skim ini tidak diuruskan secara strategik, perkhidmatan skim F yang menjadi nadi kepada perkhidmatan awam akan bergerak secara silo dan manfaatnya tidak akan dapat dinikmati secara optimum oleh pihak Kerajaan.

YBhg. Tan Sri KSN memberi jaminan untuk melihat dari segi insentif dan kenaikan pangkat dan akan dibincangkan bersama Ketua Perkhidmatan bagi Skim Perkhidmatan Sistem Maklumat dan KPPA.

Pencalonan Wakil PERJASA

Satu perjumpaan YBhg Tan Sri KSN bersama Pegawai Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam akan diadakan seperti berikut :

Tarikh : 19 Januari 2018 (Jumaat)
Masa : 3.00pm – 5.00pm
Tempat : Auditorium JPM

PERJASA telah diminta untuk mencalonkan 50 nama sebagai wakil ke perjumpaan tersebut. Oleh kerana tempat yang terhad, Barisan Jawatankuasa PERJASA akan memilih wakil-wakil yang difikirkan dapat membawa suara dan menggambarkan demografi Pegawai Teknologi Maklumat Sektor Awam (memastikan ada wakil daripada kementerian, jabatan, agensi pusat, PSUK, agensi negeri dan lain-lain).

Tuan/puan dipohon mencadangkan nama pegawai yang difikirkan layak untuk hadir ke perjumpaan tersebut melalui pautan¬ http://bit.ly/perjumpaanKSN_pencalonan

50 pegawai yang terpilih akan dihubungi melalui email untuk tujuan pengesahan.

Barisan Jawatankuasa PERJASA juga bercadang untuk mengumpulkan cadangan/soalan/aspirasi yang ingin diajukan kepada YBhg Tan Sri. Cadangan/soalan/aspirasi yang paling banyak diajukan dan paling relevan dan bernas akan dikemukan kepada YBhg Tan Sri semasa perjumpaan tersebut.

Tuan/puan dipohon mencadangkan soalan / cadangan / aspirasi melalui pautan¬ http://bit.ly/perjumpaanKSN_cadangan

Cadangan/soalan/aspirasi daripada Tuan/Puan amat penting dan bermakna bagi masa hadapan skim kita.

Perjumpaan YBhg Dato’ Ketua Pengarah MAMPU bersama Pegawai Kanan PTM

Hasil perjumpaan YBhg Dato’ Ketua Pengarah MAMPU bersama Pegawai Kanan PTM, YBhg Dato’ KP memaklumkan bahawa sebagai ketua perkhidmatan, beliau akan memastikan kompetensi dan kebajikan warga Skim F akan dipertingkatkan dan terpelihara.

Urusan perkhidmatan seperti pemangkuan, naik pangkat, pertukaran, penempatan dll sedang diuruskan secara berperingkat.

Berkaitan Kajian Pemusatan, sebahagiannya telah selesai dan sesi engagement akan dibuat dalam masa terdekat.

Berkaitan dengan Kajian Pengukuhan Tadbir Urus Pelan Pendigitalan, ia masih berjalan. Model-model dan amalan terbaik negara-negara terkehadapan sedang dilihat untuk dijadikan model tadbir urus di negara kita.

Pegawai Skim F tidak sepatutnya risau dan perlu terus menumpukan minda, tenaga dan usaha untuk memberikan khidmat terbaik kepada perkhidmatan awam. Dalam setiap cadangan daripada kerajaan, tidak ada orang yang akan tertindas.

Jawatankuasa Baharu PERJASA Sesi 2017-2019

Tahniah di ucapkan kepada Jawatankuasa Baharu PERJASA Sesi 2017-2019 yang telah dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan PERJASA Kali Ke 23 sebentar tadi.

Pengerusi : Tuan Haji Ahmad bin Osman (MAMPU)
Timb Pengerusi : Dr. Nor’Ashikin binti Ujang (JPA)
Bendahari : Cik Hazliana bt Talha (Bahagian Istiadat, JPM)

AJK :
Dr. Jaya (INTAN)
Luqman (MKN)
Mohd Naim (KDN)
Saidatina Asmah (NRE)
Adi Azlan (JPA РLatihan)
Dr. Nur Azaliah Abu Bakar (MAMPU)
Hairul Othman (JPA-Latihan)

Pemeriksa kira-kira:
Mazilah (SWCorp)
Hariadi Hinta (JPA)

Berdasarkan Para 11.1 Perlembagaan PERJASA, Setiausaha dan 5 orang AJK lagi akan dilantik oleh Jawatankuasa dalam Mesyuarat Jawatankuasa yang akan datang.

NOTIS MESYUARAT AGUNG PERJASA KALI KE-23

Sukacitanya dimaklumkan bahawa Persatuan Juruanalisa Sistem Sektor Awam (PERJASA) akan mengadakan Mesyuarat Agung kali ke-23 berdasarkan butiran berikut:

Tarikh : 13 Disember 2017 (Rabu)¬
Masa : 08.30 pagi ‚Äď 1.00 tengah hari
Tempat : Auditorium JPM

Kerjasama Y.Bhg. Dato’/Datin/Dr/Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengisi Maklumbalas Kehadiran ke Mesyuarat Agung menerusi capaian https://tinyurl.com/agmperjasa selewat-lewatnya pada 7 Disember 2017 jam 5 petang. Surat Jemputan, Agenda dan Borang Usul boleh di muat turun menerusi capaian https://tinyurl.com/agmperjasa-dokumen.

Sekian terima kasih.

Jawatankuasa AGM PERJASA Ke-23
b/p: Presiden PERJASA

Public Sector #CIO Convex (PSCC) 2017

 

Public Sector¬ #CIO¬†Convex (PSCC) 2017, a platform for government agencies’ CIOs, strategic partners from industries as well as local and international experts to come together and exploring¬ #digital¬†transformation will be held as beliow:

Date: 5-6 October 2017
TIme: 5 Oct, 8.00am – 5.30pm | 6 Oct 2017, 8.00am – 12.40 pm
Venue: Sri Siantan Hall, Putrajaya Corporation Complex

For more details:¬ http://cioconvex.mampu.gov.my/

Alternatively, to register and receive latest updates, you can also download #PSCC2017 mobile app via http://cioconvex.mampu.gov.my/mobile.php