Home

Persatuan Juruanalisa Sistem Sektor Awam atau lebih dikenali sebagai PERJASA mula ditubuhkan pada 20 Oktober 1985 apabila mesyuarat agung yang pertama telah diadakan di INTAN, Jalan Elmu. Seranai 76 orang Juruanalisa Sistem (JAS) telah hadir dalam mesyuarat agung ini dimana YM Raja Malek Raja Mohamed (kini Dato’ Dr.) ¬†telah dipilih sebagai presiden pertama.

Pendaftaran PERJASA telah diterima oleh pendaftar pertubuhan pada tahun 1986.

Pada masa ini, terdapat lebih kurang 2500 orang Pegawai Teknologi Maklmumat dalam sektor awam dan 80% daripada mereka adalah ahli PERJASA.

PERJASA telah diiktiraf sebagai Persatuan Ikhtisas  oleh Ketua Pengarah Pekhidmatan Awam pada 30 Mei 2014.

 

Objektif Penubuhan

  • Mengeratkan perhubungan serta mempertingkatkan kemahiran ahli-ahli persatuan
  • Mengeratkan perhubungan di antara ahli dengan lain-lain pihak yang terlibat dengan penggunaan komputer
  • Berusaha memastikan penggunaan sepenuhnya sumber tenaga kakitangan berkomputer dalam sektor awam
  • Menjaga kebajikan ahli
  • Menjalankan lain-lain usaha untuk kepentingan persatuan dan ahli-ahlinya