Social • Learning • Career Development

Jawatankuasa PERJASA

Kenali siapa ahli jawatankuasa PERJASA untuk sesi 2015-2017

Pendaftaran sebagai ahli

Ingin menjadi ahli PERJASA ? klik pada pautan untuk mengetahui prosedur untuk menjadi ahli PERJASA
Persatuan Juruanalisa Sistem Sektor Awam (PERJASA) Kuala Lumpur telah ditubuhkan pada 20 Oktober 1985 apabila mesyuarat agung yang pertama telah diadakan di INTAN, Jalan Elmu. Seramai 76 orang Juruanalisa Sistem (JAS) telah turut hadir dalam mesyuarat agung ini di mana YM Raja Malik bin Raja Mohamed adalah presiden dan Encik Mohd Isa Nik adalah setiausaha protem PERJASA. Pendaftaran PERJASA telah diterima oleh Pendaftar Pertubuhan pada tahun 1986. Pada masa ini terdapat lebih kurang 2,000 orang Pegawai Teknologi Maklumat dalam perkhidmatan gunasama (dulunya JAS) dan 90% daripada mereka ialah ahli PERJASA